Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


kde_svn

Το αποθετήριο του KDE

Σε αυτή τη σελίδα παρουσιάζεται λειτουργία και η διαμόρφωση του αποθετηρίου των μεταφράσεων του KDE (KDE SVN), για την καλύτερη κατανόηση της σημασίας που θα πρέπει να δίνεται στο κάθε πακέτο κατά την επιλογή του για μετάφραση, αλλά και του τρόπου ανάπτυξης.

Στο KDE SVN γίνεται η μετάφραση του KDE (η ανάπτυξή του γίνεται πλέον στο git). Στα πλαίσια της ανάπτυξης, οι προγραμματιστές κάνουν τις αλλαγές στα προγράμματα, εφαρμόζουν διορθώσεις κλπ. μέσω ενός συστήματος που δίνει τη δυνατότητα ταυτόχρονης εργασίας πολλών χρηστών σε ένα αρχείο.

Το KDE SVN (ή πιο σωστά το τμήμα των μεταφράσεων l10n, που μας ενδιαφέρει) περιέχει δύο ειδών αρχεία: αρχεία po και αρχεία pot (po templates / πρότυπα αρχεία po). Τα αρχεία pot είναι κοινά για όλες τις μεταφραστικές ομάδες (με άλλα λόγια για όλες τις γλώσσες) και δημιουργούνται με εξαγωγή των προς μετάφραση μηνυμάτων από τον κώδικα της κάθε εφαρμογής, περιέχουν μόνο αγγλικό κείμενο και δεν μεταφράζονται ποτέ. Έτσι λοιπόν δημιουργείται (τουλάχιστον) ένα αρχείο pot για κάθε εφαρμογή του KDE. Τα αρχεία po είναι τα αρχεία «εργασίας» για τη μετάφραση, δημιουργούνται από το αντίστοιχο αρχείο pot, και υπάρχει ένα σύνολο αρχείων (όσα και τα αρχεία pot) για κάθε μεταφραστική ομάδα. Η δημιουργία τους δε γίνεται αυτόματα· είναι το αποτέλεσμα της εργασίας κάποιου μεταφραστή.

Στο KDE SVN υπάρχει ένα σύνολο σεναρίων κελύφους (το οποίο ονομάζεται scripty) του οποίου δουλειά είναι η δημιουργία των αρχείων pot για την κάθε εφαρμογή (εξάγοντας τα μηνύματα από τα αρχεία κώδικα) που περιλαμβάνεται στο SVN. Εκτός όμως από τη δημιουργία των αρχείων pot, είναι υπεύθυνο και για την ενημέρωσή των αρχείων po (ή πιο σωστά των ήδη υπάρχοντων αρχείων po) της κάθε μεταφραστικής ομάδας. Όταν λοιπόν γίνεται οποιαδήποτε αλλαγή σε κάποιο μήνυμα της εφαρμογής xx, ο scripty θα την εντοπίσει, και θα ενημερώσει το αρχείο xx.pot αλλά και όλα τα αρχεία xx.po, για την κάθε γλώσσα για την οποία το αρχείο xx.po υπάρχει ήδη.

Στη συνέχεια, όταν ο μεταφραστής εκτελέσει την εντολή svn up για να ενημερώσει το τοπικό του αντίγραφο, η εφαρμογή svn θα κάνει συγχώνευση (merge) του τοπικού αρχείου po και του αρχείου που βρίσκεται στο KDE SVN, και θα επιστρέψει στο χρήστη το ενημερωμένο/ανανεωμένο αρχείο. Με αυτόν τον τρόπο, ο μεταφραστής «παίρνει» τις αλλαγές που γίνονται στα αρχεία κατά την ανάπτυξη της εφαρμογής.

Χρήση του KDE SVN

Χρήση του KDE SVN στα Windows

Δομή του KDE SVN

Το KDE SVN χωρίζεται σε τρεις κλάδους:

 • stable

O κλάδος stable περιέχει τις μεταφράσεις της τρέχουσας έκδοσης

 • trunk

O κλάδος trunk περιέχει τις μεταφράσεις της επόμενης έκδοσης

 • tags

O κλάδος tags περιέχει τις μεταφράσεις της κάθε έκδοσης

Επιπλέον, οι κλάδοι stable και trunk περιέχουν επίσης τους εξής υποκατάλογους:

 • l10n-kde4

Στον l10n-kde4 βρίσκονται οι μεταφράσεις των εφαρμογών που βασίζονται σε kdelibs4

 • l10n-kf5

Στον l10n-kf5 βρίσκονται οι μεταφράσεις των εφαρμογών που βασίζονται σε Frameworks5, του χώρου εργασίας Plasma και του KDE Frameworks 5.

Όταν έλθει η ώρα για την κυκλοφορία της επόμενης minor έκδοσης (π.χ. από την x.x.0 στην x.x.1) θα συμβούν τρία πράγματα:

1. Τα περιεχόμενα του κλάδου stable θα αντιγραφούν στον κλάδο tags, από όπου θα προέλθουν τα πακέτα εγκατάστασης
2. Στον κλάδο stable συνεχίζεται η ανάπτυξη της επόμενης minor έκδοσης (x.x.2)
3. Στον κλάδο trunk συνεχίζεται η ανάπτυξη της επόμενης major έκδοσης

Αντίστοιχα, όταν έλθει η ώρα για την κυκλοφορία της επόμενης major έκδοσης, θα συμβούν τρία πράγματα:

1. Τα περιεχόμενα του κλάδου trunk θα αντιγραφούν στον κλάδο stable
2. Τα περιεχόμενα του κλάδου stable θα αντιγραφούν στον κλάδο tags, από όπου θα προέλθουν τα πακέτα εγκατάστασης
3. Στον κλάδο trunk θα αρχίσει η ανάπτυξη της επόμενης major εκδοσης

Τα πακέτα του KDE

Στη μεταφραστική διαδικασία, δουλεύουμε στους δύο πρώτους από τους κλάδους του KDE (ο κλάδος tags δε μας αφορά). Τα πακέτα (modules) αυτών των κλάδων μπορούν να χωριστούν σε διάφορες ομάδες, ανάλογα με τη σημασία και τη χρήση τους.

 • Τυπικά πακέτα

Είναι τα πακέτα που περιλαμβάνονται σε κάθε επίσημη έκδοση του Plasma, του Frameworks και των εφαρμογών

 • Πακέτα extragear

Είναι πακέτα που περιέχουν πλήρως λειτουργικά προγράμματα, όπως τα amarok και k3b, τα οποία όμως δεν περιλαμβάνονται στις επίσημες εκδόσεις. Τα πακέτα αυτά έχουν το δικό τους κύκλο εκδόσεων (release cycle)

 • Πακέτο calligra

Η γνωστή σουίτα επεξεργασίας διαφόρων τύπων εγγράφων. To calligra έχει το δικό του κύκλο εκδόσεων.

 • Πακέτα playground

Είναι πακέτα που περιέχουν προγράμματα που βρίσκονται σε πρώιμη φάση ανάπτυξης (alpha). Υπάρχουν μόνο στον κλάδο trunk.

 • Πακέτο kdereview

Όταν μια εφαρμογή από το playground ωριμάζει αρκετά συνήθως περνά στο kdereview για κάποιο διάστημα ώσπου να γίνει τυπικό πακέτο ή πακέτο extragear

 • Άλλα πακέτα

Πακέτα που δεν περιλαμβάνονται σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες

Όπως είναι φανερό από τα παραπάνω, η κύρια προσπάθεια της ομάδας θα πρέπει να είναι η όσο το δυνατόν πληρέστερη και σωστότερη μετάφραση των δυο πρώτων ομάδων πακέτων. Όταν και αν αυτό επιτευχθεί, θα μπορέσουμε να δώσουμε βάρος και στις υπόλοιπες ομάδες.

kde_svn.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2016/10/15 15:52 από dimkard